Start

Verhuurreglement


Aankomsttijd boomstamhut: 16.00 uur en vertrek 12.00 uur.
Aankomsttijd Boshut 13.30 uur en vertrek 10.30 uur.
(tenzij anders overeengekomen)

Schoonmaken:
Van de gasten wordt verwacht dat de hut in dezelfde staat (opgeruimd) wordt achtergelaten als deze is aangetroffen. De schoonmaakkosten zijn € 35,= per boeking. Deze kosten kunnen worden bespaard als u de hut keurig schoongemaakt achterlaat (spullen zijn aanwezig). Als u ervoor kiest om alleen op te ruimen dan verzoeken we u om dit vooraf te vermelden. 

Inventaris:
De hutten zijn in stijl en daarmee passend gemeubileerd. Er zijn dekbedden, dekens en kussens op de bedden, zolder of in de linnenkast. Voor linnengoed (lakens, slopen en hand- en theedoeken) dient u zelf zorg te dragen. Schade aan de hut of inboedel dient te worden hersteld en/of gemeld. Gebroken serviesgoed dient bij voorkeur te worden vervangen of anders vergoed. Als vervanging niet lukt dient een geschat bedrag, liefst met briefje waar het om gaat, met de sleutel te worden ingeleverd. 

Parkeren:
Houtbeek: Het parkeren van de auto’s mag alleen op de toegangspad naar de hut (in eigen bos). Bij voorkeur op de daarvoor bestemde plaats ter hoogte van de Boshut. Dus niet achter slagboom op toegangspad naar of het hooiland voor de hut. Slagboom moet dus altijd dichthangen.
Boomstamhut: Parkeren buiten erfraster volgens bordje "P".

Huisdieren: 
Huisdieren zijn toegestaan mits deze geen gebruik maken van het meubilair. Bij de Houtbeek vooral in het voorjaar gaarne de hond bij zich te houden (reekalveren). Eenmaal verjaagd wild zal zich niet meer laten zien. 
Een hond mag in Boomstamhut los binnen de omheining van het erf en op de openbare zandwegen. In de Boshut alleen binnen eigen bosperceel, graag beperken tot grasland voor de hut.


Annulering:
Annulering dient schriftelijk, gericht aan verhuurder, te geschieden. Bij annulering is men de gehele huursom verschuldigd. Vanzelfsprekend wordt door ons getracht om de bewuste periode alsnog gasten te ontvangen. Wanneer hierin wordt geslaagd dan wordt het gehele bedrag teruggestort onder inhouding van 25 euro voor gemaakte kosten. Er zal dan door huurder geen vakantieschadeclaim kunnen worden ingediend. Desgewenst kunt u zelf een annuleringsverzekering afsluiten.

Diversen:
Het is niet toegestaan:
a zonder overleg tent caravan of ander kampeermiddel te plaatsen
b zonder overleg de wooneenheid aan derden in gebruik te geven
c de wooneenheid voor andere doeleinden te gebruiken dan als vakantieverblijf
d de wooneenheid of huurperiode zonder toestemming te ruilen
e huisdieren gebruik te laten maken van het meubilair.
f het aantal overnachtende personen (zonder overleg) te overschrijden, kinderen tot 3 jaar tellen niet mee
g onnodig lawaai of handelingen in strijd met de natuurbelangen te bezigen

Aansprakelijkheid:
· huurders die iets in wooneenheid of omliggende erf/gebied beschadigen dienen deze op hun kosten, binnen de gebruikstermijn te (laten) herstellen. Bij gebreke waarvan de verhuurder de bevoegdheid heeft het nodige te laten verrichten op kosten van de huurder.
· huurders doen afstand van alle aanspraken die zij tegenover verhuurder zouden kunnen doen gelden voor welke oorzaak dan ook voortvloeiende schade die mocht zijn toegebracht aan hen toebehorende goederen.
· huurders vrijwaren verhuurder tegen alle aanspraken van derden op vergoeding wegens schade hoe ook genaamd, voor zover die verband houdt met hun aanwezigheid als huurder.

Boetebepaling:
Bij het niet nakomen van de voorwaarden kan een bedrag van € 50,= in rekening worden gebracht, vermeerderd met de kosten die de verhuurder maakt. Bovendien zal dit leiden tot uitsluiting in de toekomst, zulks ter beoordeling van de gastvrouw of verhuurder. 
Op de beslissing tot uitsluiting is geen beroep mogelijk.